Miệng gió Louver, Cửa gió nan Z

  • Dùng làm miệng gió thải hoặc lấy gió tươi.
  • Có cấu tạo tránh nước mưa rất tốt, thường được gắn ngoài trời.
  • Có thể gắn kèm theo lưới lọc bụi hoặc lưới chắn côn trùng.
  • Đa dạng khích thước, lớp nan có thể điều chỉnh theo yêu cầu

Giá bán:145.000( Đã bao gồm VAT )