Miệng gió tròn

  • Miệng gió tròn khuếch tán
  • Miệng gió khuếch tán tròn khung vuông
  • Cửa gió tròn 2 lớp nan
  • Cửa gió tròn nan Z
  • Cửa gió tròn nan Z

Giá bán: 8.000.000( Đã bao gồm VAT )