Vữa chống cháy VITSIL

  • Sản phẩm có chứng chỉ PCCC
  • Khả năng chống cháy lên đến 3 giờ
  • Sử dụng trong hệ thống HVAC
  • Bám dính trên nhiều bề mặt

Giá: Liên hệ