Si quấn ống đồng

  • Bảo vệ lớp bảo ôn khỏi tác động của môi trường.
  • Tách nấm / ngăn ngừa nấm mốc bám lên  bề mặt bảo ôn.
  • Kéo dài tuổi thọ cho bảo ôn và ống đồng
  • Tăng hiểu quả hoạt động của hệ thống

Giá bán:7.000( Đã bao gồm VAT )