Phần mềm Pipe Checker Pro | Download, hướng dẫn sử dụng từ A đến Z

  • 07/11/2022
  • 0 lượt xem

Phần mềm Pipe Checker Pro là một phần mềm tính chọn kích thước ống nước lạnh điều hòa không khí, hệ thống ống nước nhà máy. Phần mềm này chỉ thao tác đơn giản bạn có thể chọn kích thước, tổn thất áp suất trên đường ống. Cũng như phần mềm Duct Checker pro đã quá quen thuộc đối với kỹ sư HVAC, phần mềm Pipe Checker Pro cũng do Air Design,inc phát hành

Phần mềm Pipe Checker Pro
Phần mềm Pipe Checker Pro

Ưu điểm của phần mềm Pipe Checker Pro

Với bản Pipe Checker Pro phiên bản mới nhất đi kèm key bản quyền trọn đời, được mở khóa đầy đủ tính năng của sản phẩm. Bản mới nhất là ver.4.3.5 Link download cuối bài

Phần mềm Pipe Checker Pro bản quyền
Phần mềm Pipe Checker Pro bản quyền
  • Tương thích với các vật liệu đường ống khác nhau.
  • Bạn có thể chọn các đơn vị để sử dụng.
  • Người dùng có thể lưu các tiêu chí lựa chọn đường ống.
  • Lượng nước có thể thu được bằng cách tự động chuyển đổi thành lượng nước sử dụng tại cùng một thời điểm theo đơn vị tải cấp nước.
  • Công thức thủy lực có thể được chọn từ công thức Hazen-Williams (là một mối quan hệ thực nghiệm liên hệ giữa dòng chảy của nước trong một đường ống với các đặc tính vật lý của đường ống và sự giảm áp suất do ma sát gây ra). Và công thức Darcy-Weisbach (là một phương trình thực nghiệm liên hệ giữa tổn thất đầu, hoặc tổn thất áp suất)

Hướng dẫn cài đặt bản quyền Pipe Checker Pro

Click chuột phải vào khung trống màm hình điều khiển của phầm mềm, cách điền key như phần mềm Duct Checker pro

Đăng ký key bản quyền Pipe Checker Pro
Đăng ký key bản quyền Pipe Checker Pro

Display ( V ): Chuyển đổi giữa màn hình chọn kích thước

Theme ( T ): Bạn có thể thay đổi giao diện

Language ( T ): Chuyển đổi giữa tiếng Nhật và tiếng Anh. Bạn sẽ cần khởi động lại PipeCheckerPro.

Display at top ( T ): Nếu được chọn, cửa sổ sẽ luôn được hiển thị.

Help ( H ): Xem tệp trợ giúp

Version information ( U ): Bạn có thể kiểm tra thông tin phiên bản và giấy phép.

Registration ( R ): Hiển thị màn hình đăng ký giấy phép ( tại đây bạn nhập key license code trong file download)

Pipe Checker pro download:

One thought on “Phần mềm Pipe Checker Pro | Download, hướng dẫn sử dụng từ A đến Z

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *