Quạt hút âm trần nối ống gió Panasonic FV‑15NS3

3.449.600