FV-25SM3 Quạt hút âm trần nối ống gió Panasonic

30.745.000