FV-25SM3 Quạt hút âm trần nối ống gió Panasonic

34.440.000