FV-25SW3 Quạt hút âm trần nối ống gió Panasonic

28.564.800