FV-25SW3 Quạt hút âm trần nối ống gió Panasonic

23.020.000