Quạt âm trần nối ống gió Nedfon DPT15-32B

3.000.000