FBA100BVMA9/RZF100CVM Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin inverter

39.600.000