Thu thập dữ liệu

Chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu của bạn khi bạn điền vào form liên hệ, hay nút mua hàng. Các dữ liệu bao gồm:
Họ tên
Số điện thoại
Email
Số lượng người sử dụng dịch vụ (khi mua hàng)
Ngày xuất phát (khi mua hàng)
Điểm đón (khi mua hàng)
Điểm trả (khi mua hàng)

Xử lý dữ liệu

Sau khi thu thập các dữ liệu trên, hệ thống sẽ báo về email của chúng tôi. Đây là địa chỉ duy nhất nhận dữ liệu trên.

Lưu trữ dữ liệu

Những thông tin trên sẽ được Siscom lưu trữ nhằm mục đích phục vụ chuyến đi của các bạn được chu đáo nhất. Ngoài ra, không còn mục đích nào khác.
Chia sẻ dữ liệu người dùng
Toàn bộ thông tin dữ liệu người dùng sẽ được bảo mật tuyệt đối. Chúng tôi không chia sẻ hay bán bất kỳ thông tin nào đã thu thập được cho bên thứ ba.
=====

Data collection

We only collect your data when you fill out the contact form, or purchase button. The data includes:
Full name
Phone number
Email
Number of people using the service (when making purchases)
Departure date (upon purchase)
Pick up point (upon purchase)
Return point (with purchase)

Data processing

After collecting the above data, the system will report to our email. This is the only address to receive the above data.

Data saving

The above information will be stored by Siscom for the purpose of serving your trip most carefully. There is no other purpose.

Share user data

All user data information will be completely confidential. We do not share or sell any of the collected information to third parties.