Hiển thị 13–24 của 87 kết quả

 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Công suất lạnh: 19.100 Btu/h
 • Kết nối được với tất cả các model dàn nóng hệ 1 và 2 chiều VRV IV S, VRV H, VRV A
 • Độ ồn 5 cấp: 30/29.5/28.5/28/27 dB(A)
Giá: Liên hệ
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Công suất lạnh: 24,200 Btu/h
 • Kết nối được với tất cả các model dàn nóng hệ 1 và 2 chiều VRV IV S, VRV H, VRV A
 • Độ ồn 5 cấp: 30/29.5/28.5/28/27 dB(A)
Giá: Liên hệ
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Công suất lạnh: 30,700 Btu/h
 • Kết nối được với tất cả các model dàn nóng hệ 1 và 2 chiều VRV IV S, VRV H, VRV A
 • Độ ồn 5 cấp: 30/29.5/28.5/28/27 dB(A)
Giá: Liên hệ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất lạnh: 38,200 Btu/h
 • Lưu lượng gió  (Cao/thấp): 32/27/22.5 m3/phút
 • Độ ồn (Cao/thấp): 39/35/32 dB(A)
 • Kích thước (CaoxRộngxDày): 245×1,400×800 mm
Giá: Liên hệ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất lạnh: 47,800 Btu/h
 • Lưu lượng gió  (Cao/thấp): 37/31.5/26 m3/phút
 • Độ ồn (Cao/thấp): 42/38.5/35 dB(A)
 • Kích thước (CaoxRộngxDày): 245×1,400×800 mm
Giá: Liên hệ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất lạnh: 54,600 Btu/h
 • Lưu lượng gió  (Cao/thấp): 39/33.5/28 m3/phút
 • Độ ồn (Cao/thấp): 43/40/36 dB(A)
 • Kích thước (CaoxRộngxDày): 245×1,550×800 mm
Giá: Liên hệ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất lạnh: 7,500 Btu/h
 • Lưu lượng gió m3/phút (Cao/thấp): 9/7.5/6.5
 • Độ ồn (Cao/thấp): 33/30/28
 • Kích thước (CaoxRộngxDày): 245×550×800mm
Giá: Liên hệ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất lạnh: 9,600 Btu/h
 • Lưu lượng gió m3/phút (Cao/thấp): 9/7.5/6.5
 • Độ ồn (Cao/thấp): 33/30/28
 • Kích thước (CaoxRộngxDày): 245×550×800mm
Giá: Liên hệ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất lạnh: 12,300 Btu/h
 • Lưu lượng gió m3/phút (Cao/thấp): 9.5/8/7
 • Độ ồn (Cao/thấp): 34/32/30
 • Kích thước (CaoxRộngxDày): 245×550×800mm
Giá: Liên hệ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất lạnh: 15,400 Btu/h
 • Lưu lượng gió  (Cao/thấp): 15/12.5/10.5 m3/phút
 • Độ ồn (Cao/thấp): 36/33/30 dB(A)
 • Kích thước (CaoxRộngxDày): 245×700×800 mm
Giá: Liên hệ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất lạnh: 19,100 Btu/h
 • Lưu lượng gió  (Cao/thấp): 17/14.5/11.5 m3/phút
 • Độ ồn (Cao/thấp): 34/32/29 dB(A)
 • Kích thước (CaoxRộngxDày): 245×1,000×800 mm
Giá: Liên hệ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Công suất lạnh: 24,200 Btu/h
 • Lưu lượng gió  (Cao/thấp): 21/17.5/14.5 m3/phút
 • Độ ồn (Cao/thấp): 36/32/29 dB(A)
 • Kích thước (CaoxRộngxDày): 245×1,000×800 mm
Giá: Liên hệ