Lồng Quạt Dàn Lạnh Daikin FD15KAY1 và FD20KAY1

42.112.000