Cổ bạt mềm ống gió – canvas flexible duct connector

Giá: Liên hệ